Tian, Jing

Jing Tian

jtian@bates.edu

Chinese

Learning Associate

Chinese Learning Associate for 2017-2018